ELEKTROCIEPŁOWNIE ORAZ SYSTEMY GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

Urządzenia mające bezpośredni kontakt z parą oraz ciepłą i przegrzaną wodą technologiczną progresywnie zwiększają swoją efektywność. Aby zachować efektywność i sprawność tych urządzeń ważne jest, aby wykorzystywana woda uzupełniająca oraz woda kotłowa była jak najwyższej jakości.

Nowoczesne procesy kondycjonowania wody kotłowej muszą spełniać parametry chemiczne wymagane przez zakłady produkcyjne oraz regulacje prawne dotyczące produktów niebezpiecznych. Ponadto dąży się do optymalizacji odmulania w systemach chłodzenia oraz redukcji czasu pracy pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu instalacji.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń pochodzących od produktów chemicznych w wielu zakładach przemysłowych (farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym) oraz w budownictwie krajowym i instytucjonalnych konieczne jest, aby dbać o przepisy szczególne (FDA, ISO TS 22001).

Aby osiągnąć ten cel Acquaflex projektuje i dostarcza:

  • Pochłaniacze tlenu (produkty lotne lub nielotne oraz substancje pasywujące z dodatkami o niskiej toksyczności)
  • Inhibitory korozji dla instalacji kondensacyjno-parowych (aminy alkalizujące, dodatki tworzące film oraz aminy nie-alkalizujące)
  • Zabiegi regulujące poziom osadów w kotłach
  • Inhibitory korozji dla kotłów wody gorącej i przegrzanej
  • Uzdatnianie zgodne z normą ISO TS 22002
  • Zabiegi zgodne z GRAS FDA 173: 310
  • Czyszczenie Online
  • Czyszczenie chemiczne (zgodnie z UNI 7582)
  • Czyszczenie przeprowadza się w warunkach nie agresywnych
circuiti