LINIE DYSTRYBUCYJNE SIECI WODY PITNEJ

Kondycjonowanie chemiczne linii dystrybucyjnych sieci wody pitnej musi zachować integralność systemu (zapobieganie korozji), wydajność (zapobieganie powstawaniu kamienia i osadów) oraz jakość wody (zapobieganie tworzeniu się osadów mikrobiologicznych).

Aby osiągnąć ten cel Acquaflex projektuje i dostarcza:

  • Antyskalanty w przypadku twardej wody
  • Inhibitory korozji w przypadku agresywnej wody (przy bardzo niskim lub bardzo wysokim zasoleniu)
  • Dodatki chemiczne do dezynfekcji poprodukcyjnej
  • Wstępnie dezynfekcja zgodnie z UNI 9182
  • Czyszczenie chemiczne zgodne z UNI 9182 oraz wytycznymi dotyczącymi zapobiegania Legionelli.

Jakość wszystkich produktów Acquaflex jest zgodna z przepisami dotyczącymi wykorzystania produktów chemicznych w liniach dystrybucyjnych sieci wody pitnej.

reti