WIEŻE CHŁODNICZE, WENTYLATOROWE CHŁODNIE WYPARNE ORAZ CHILLERY

Celem zabiegów uzdatniających wodę chłodzącą jest zachowanie efektywności, sprawności i integralności systemów poprzez hamowanie korozji, zapobieganie powstawania osadów i odkładaniu się kamienia oraz kontrola skażenia mikrobiologicznego.

Ponadto, nowoczesne zabiegi uzdatniające wodę chłodzącą zapewniają obniżenie kosztów zarządzania w zakresie funkcjonowania zakładu. Jest to możliwe poprzez optymalizację zużycia wody, stosowanie wody uzupełniającej niskiej jakości, redukcję kosztów energii i minimalizację kosztów utrzymania.

Aby osiągnąć ten cel Acquaflex projektuje i dostarcza:

  • Zabiegi zapobiegające powstawaniu kamienia przy wykorzystaniu twardej wody uzupełniającej
  • Inhibitory korozji dla agresywnej wody (przy bardzo niskim lub wysokim zasoleniu)
  • Utleniające, nie utleniających lub hybrydowe środki biobójcze
  • Zabiegi, które pozwalają na wykorzystanie ścieków przemysłowych lub cywilnych jako wody uzupełniającej
  • Pasywacja powierzchni instalacji dla nowych systemów
caldaie